Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tình hình KT – XH huyện năm 2014
Ngày đăng: 31/12/2014

Năm 2014, là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX - Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-¬2015). Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, song năm 2014, bên cạnh những khó khăn còn có nhiều thuận lợi như: trong nước kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước được phục hồi, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, hoàn thành 17/17 chi tiêu chủ yếu của kế hoạch năm, cơ bản các mục tiêu Đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu của 06 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011- 2015 đạt kết quả đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm 2014 (giá CĐ) ước đạt 12,3%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản 11,3%; công nghiệp - xây dựng 10,6%, dịch vụ 17,4%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định.
Phát triển kinh tế trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt khá, cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ, cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tổng giá trị toàn ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2013, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 21.879 ha, đạt 104,18%KH, trong đó, diện tích vụ Đông tăng, đạt 4.521 ha, bằng 100,5% kế hoạch, tăng 274 ha so với cùng kỳ, giá trị đạt trên 400 tỷ đồng; sản lượng vải thiều đạt 6.000 tấn, giá trị đạt 90 tỷ đồng. Toàn huyện có 108 vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung với tổng diện tích 618,8 ha và 10 cánh đồng mẫu với diện tích 625 ha. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 93 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với cùng kỳ.
Chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo, không có dịch bệnh lớn xẩy ra, tổng đàn lợn và gia cầm tăng, đàn trâu giảm nhẹ song phát triển ổn định, giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 1619 tỷ đồng, bằng 97,4% KH, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản tiếp tục được mở rộng 1162 ha, bằng 107,2% kế hoạch, giá trị ước đạt 203 tỷ đồng, bằng 101,5% KH, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong năm, có thêm 24 trang trại tiêu biểu được công nhận, nâng tổng số trang trại trên địa bàn đạt 294 trang trại.
Chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, có 2 xã Quang Tiến và Liên Sơn được công nhận là xã nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với kế hoạch, các xã còn lại bình quân đạt trên 13,5 tiêu chí. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng tại các xã được nhân dân hưởng ứng, trong năm đã hiến hơn 140.000 m2.
Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tăng chậm so với mặt bằng chung của tỉnh. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, huyện đã tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất như hoãn, giãn nộp thuế, hỗ trợ mở rộng sản xuất. Giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2014 ước đạt 1750 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch. Huyện có thêm 2 làng nghề “SX mỳ gạo Châu Sơn - Ngọc Châu ” và “Sản xuất chổi chít Nội Hạc - Việt Lập” nâng số làng nghề trong huyện lên 3 làng.
Thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, ước đạt 1.588 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 19,4% so với cùng kỳ, trong đó giá trị thương mại ước đạt 508 tỷ đồng đạt 102,6% kế hoạch, tăng 16,8% so cùng kỳ; giá trị dịch vụ ước đạt 1080 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 20,7% so cùng kỳ.

Giá trị xây dựng trên địa bàn ước đạt 1176 tỷ đồng, bằng 112,5% kế hoạch. Giao thông nông thôn được quan tâm chỉ đạo, cơ bản các tuyến đường xuống cấp được đầu tư khắc phục bằng vốn ngân sách và xã hội hóa, kết quả đã làm mới 52 km đường BTXM, cạp lề, mở rộng đường 7500 m2; trải cấp phối 95.100 m^, tổng vốn huy động từ nhân dân trên 35 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách ước đạt 588,2 tỷ đồng bằng 130,6% kế hoạch dự toán, bằng 109,1% so với thực hiện năm 2013. Chi ngân sách được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, ước đạt 566,1 tỷ đồng, bằng 129,8% dự toán, trong đó chi đầu tư 112,9 tỷ đồng.
Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường, đến nay đã có 23/24 xã, thị trấn đo đạc xong bản đồ địa chính, đã thực hiện cấp được 4.228 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 136 % kế hoạch.
Lĩnh vực văn hóa xã hội: Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng bền vừng; Tổng số trường chuẩn quốc gia toàn huyện 64/81 trường, tỷ lệ 79%, vượt 4,9% chỉ tiêu kế hoạch. Tân Yên được công nhận hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trước một năm. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” được duy trì thường xuyên có hiệu quả tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh thân thiện, cảnh quan sư phạm các nhà trường theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn. Năm học 2013-2014 ngành giáo dục huyện xếp thứ 2/10 huyện, thành phố.
Tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình.
GĐVH đạt tỷ lệ 85%, bằng 103,7% KH, tăng 3,4% so với 2013; LVH-KPVH cấp huyện, đạt 67,48%, bằng 122,7% KH, tăng 27,1% so với năm 2013; có 55 LVH- KPVH xanh, sạch, đẹp, bằng 101,9% kế hoạch; đề nghị tỉnh công nhận 15 đơn vị đạt LVH-KPVH cấp tỉnh.
Công tác Thông tin và Truyền thông, bảo tồn, bảo tàng, gia đình tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và duy trì hoạt động có hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao trong nhân dân tiếp tục được duy trì và phát triển bền vững. Thứ hạng tham gia các giải thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh đạt kết quả cao (với 35 HCV, 20 HCB, 27 HCĐ). Tiêu biểu như giải Vật xếp thứ nhất toàn đoàn; hát quan họ đạt giải A toàn đoàn; tham gia Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang đạt giải nhất toàn đoàn.

Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện tốt, không có dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Các chỉ tiêu về dân số cơ bản đạt chỉ tiêu giao: Tổng số sinh là 3180 người, giảm 191 trẻ so với cùng kỳ năm 2013; số sinh lần 3+ là 338 người, giảm 32 người so với cùng kỳ năm 2013. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,2%, mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%0, đạt chỉ tiêu giao. Tỷ số giới tính khi sinh (nam/nữ): 116/100, đạt chỉ tiêu giao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 71,7%, tăng 8,7 % so với tác bảo vệ môi trường, đường làng ngõnăm 2013; số người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT đạt 100% kế hoạch.
Lĩnh vực lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo ước còn 4,8%, giảm 0,4% so với năm 2013. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình việc làm và dạy nghề cho lao động nông thôn năm tạo việc làm mới cho 3.250 người đạt 100% kế hoạch. Tình hình thực hiện chế độ tiền công, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cua các doanh nghiệp cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
                                                                                                                                                                              BBT 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích