Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Tân Yên chi trả trợ cấp 1 lần cho 402 đối tượng
Ngày đăng: 05/01/2015

Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Yên vừa tổ chức chi trả tiền trợ cấp một lần cho 402 đối tượng từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Việc tổ chức chi trả thực hiện theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Trong đợt này, toàn huyện có 402 đồng chí ở các xã, thị trấn được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/QĐ-TTg. Tổng số tiền chi trả cho các đối tượng trong đợt này là 1,7 tỷ đồng.

                                                                                                                                                           CTV Thanh Nga

Thông tin hữu ích