Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Nạo vét trên 888.000m kênh tưới, trên 118.000m kênh tiêu.
Ngày đăng: 05/01/2015

Thực hiện Công văn số 1284/UBND-NN về việc triển khai thực hiện chiến dịch Thủy lợi nội đồng đợt 2 năm 2014, phục vụ trực tiếp cho sản xuất vụ Xuân, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ năm 2015, các xã thị trấn đã tổ chức ra quân triển khai chiến dịch.

Qua theo dõi và tổng hợp tiến độ từ 24 xã, thị trấn, trong chiến dịch Thủy lợi nội đồng đợt 2, cán bộ và nhân dân 24 xã thị trấn đã 888.068 m kênh tưới, đạt 121% so với kế hoạch. Khối lượng nạo vét: 80.930 m3. Tổng chiều dài kênh tiêu được nạo vét là 118.355 m đạt 92% so với kế hoạch. Khối lượng nạo vét là: 26.844 m3.
Các đơn vị thực hiện đạt và vượt kế hoạch là: Tân Trung, Liên Sơn, An Dương, Phúc Sơn, Hợp Đức. Một số xã triển khai ra quân còn chậm kéo dài như xã Ngọc Thiện, Lan Giới, Nhã Nam, Song Vân, Lam Cốt. Đơn vị đạt thấp so với kế hoạch là Việt Lập, Liên Chung.

                                                                                                                                                              BBT

Thông tin hữu ích