Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị triển khai Nghị định 136 của Chính phủ
Ngày đăng: 13/01/2015

Ngày 13/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Nghị định 136 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định về chính sách trợ xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội cho 72 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội các xã, thị trấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn và cán bộ lao động các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng LĐTB&XH quán triệt chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH, triển khai Kế hoạch thực hiện một số chế độ mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Nghị định số 136 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Thông tư số 29 ngày 24/10/2014 của Liên bộ: Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136. Theo đó đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:
Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; Mồ côi cả cha và mẹ. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật.
Cả cha và mẹ đang hường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.
Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ. Có chồng hoặc vợ đã chết. Có chồng hoặc vợ mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).
Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ờ cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
Theo đó Hội đồng xét duyệt trợ cấp các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng LĐTB&XH để trình Chủ tịch UBND huyện quyết định điều chỉnh mức trợ cấp mới cho các đối tượng theo quy định trên địa bàn cấp xã xong trước ngày 25/1/2015.
                                                                                                                                         CTV Nguyễn Hào

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích