Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiệm kỳ 2015- 2017.
Ngày đăng: 20/01/2015

Ngày 19/1, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Đại hội điểm Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017. Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Dương Ngô Mạnh – Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, Dương Đức Thảo – Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối KT, Nguyễn Quang Lượng – Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Bí thư chi bộ Khối KT.

Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) là Chi bộ ghép trên cơ sở đảng viên đang công tác tại Phòng NN và PTNT, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm KHCN&MT huyện. Chi bộ 21 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị). Nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Luôn quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên về Nghị quyết của Chi bộ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, 6 chương trình phát triển KT- XH. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ chỉ đạo các cơ quan thuộc chi bộ tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển sản xuất NNHH tập trung, xây dựng nông thôn mới, khoa học và công nghệ cùng các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2011-2015, hỗ trợ cơ giới hóa, hỗ trợ phát triển chăn nuôi và hỗ trợ xây dựng NTM. Tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả, trong 5 năm không để dịch hại lớn trên cây trồng, vật nuôi. Trong Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đã có 7/9 sản phẩm là cây lạc, lúa chất lượng, nhóm rau quả thực phẩm, nhóm rau quả chế biến, cây vải sớm, nuôi trồng thủy sản và nhóm sản phẩm mới trong đó có một số sản phẩm như hạt lai F1, hạt giống lúa thuần, nấm có khả năng tạo ra đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm có thế mạnh là Vải sớm Phúc Hòa, Lạc giống Tân Yên, đang từng bước xây dựng thương hiệu Lợn sạch huyện Tân Yên. Chỉ đạo hoàn thành việc nâng cấp Trang Thông tin Điện tử thành Cổng thông tin Điện tử, hoàn thiện và mở thêm một số chuyên mục mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và diễn đàn của nhân dân.

Về chương trình xây dựng NTM đã tham mưu ban hành nhiều văn bản như kế hoạch chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn thực hiện chương trình, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát động thi đua Tân Yên chung tay xây dựng NTM, phát động thi đua hiến đất hoa màu và tài sản trên đất xây dựng công trình công công như giao thông, thủy lợi nhà văn hóa, sân vận động ... Năm 2014 đã có 2 xã: Quang Tiến, Liên Sơn được công nhận nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Các xã còn lại bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Coi trọng và quan tâm công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, quy hoạch và tạo nguồn phát triển, hoàn thiện quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Trong nhiệm kỳ cử 5 đồng chí học Trung cấp chính trị, tạo điều kiện cho 5 đồng chí đi học cao học, 1 đồng chí lớp quản lý Nhà nước. Công tác xây dựng Chi bộ TSVM, củng cố từng mặt yếu kém luôn được quan tâm lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và đăng ký kịp thời hàng năm, 3 năm liền 2011- 2013 được công nhận chi bộ TSVM. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 8 đảng viên (đạt 160% so với MTĐH đề ra), làm quy trình thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị. Chỉ đạo các cơ quan thuộc Chi bộ đã xây dựng và rà soát bổ sung thường xuyên Quy chế làm việc, duy trì chế độ giao ban định kỳ và kiểm điềm thực hiện Quy chế nghiêm túc, các cơ quan đều đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước hàng năm do huyện và ngành phát động.
Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015- 2017 Chi bộ Phòng NN và PTNT đề ra các chỉ tiêu: Hàng năm có ít nhất 3/4 cơ quan thuộc Chi bộ lãnh đạo đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc được UBND huyện hoặc ngành cấp trên tặng giấy khen. Các đơn vị còn lại đều là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có ít nhất 1 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, từ 2 cán bộ, đảng viên trở lên được tặng giấy khen. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ lãnh đạo vi phạm khuyết điểm bị kỳ luật từ khiển trách trở lên.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Đức Thảo – Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối KT ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo của Chi bộ đối với các cơ quan chuyên môn thuộc chi bộ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Chi bộ cần thảo luận kỹ nhằm đưa ra các chỉ tiêu phù hợp cho nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Huy - Trưởng phòng NN và PTNT được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng Đại hội:

                                                                                                                                           BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích