Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Thư ngỏ.
Ngày đăng: 20/01/2015

Trong những năm qua, cuộc vận động ủng hộ "Tết vì người nghèo " của huyện Tân Yên, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các câp ủy đảng, chính quyền; sự tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, Hội Đông hương Tân Yên, Câu lạc bộ Doanh nhân đất Cầu Vồng tại thủ đô Hà Nội.

Ảnh tư liệu tặng quà hộ nghèo tết năm 2014 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ 24 xã, thị trấn, trên toàn huyện hiện có 2.154 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết đang cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của các tập thế, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang đến gần, để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa đều có Tết. Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên kêu gọi tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, Hội đồng hương Tân Yên, Câu lạc bộ Doanh nhân đất Cầu Vồng tại Hà Nội phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lả rách" hãy dành một phân tiết kiệm chi tiêu của cá nhân, đơn vị mình để ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo đều có Tết. Hình thức ủng hộ, tặng quà (trực tiếp, hoặc gián tiếp) do tập thể, cá nhân, doanh nghiệp quyết định và thông báo tới Uỷ ban MTTQ huyện Tân Yên biết để phối hợp thực hiện…

                                                                                                                                          BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích