Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Tập huấn, hướng dẫn công tác điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2015
Ngày đăng: 20/01/2015

Thực hiện kế hoạch số 1.435/KH-BCĐ ngày 10/12/2014 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị (QNDB) và phương tiện kỹ thuật (PTKT) của nền kinh tế quốc dân năm 2015, ngày 20/1Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Tân Yên tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn công tác tổng điều tra QNDB và PTKT.

Tham gia lớp tập huấn có 195 đồng chí là cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng, Phó Công an 24 xã, thị trấn, Chính trị viên phó, Phụ trách các đơn vị tự vệ, Trung đội trưởng dân quân cơ động và Thôn đội trưởng, Thôn đội phó của 24 xã thị trấn.
Tại lớp tập huấn, các học viên được triển khai Kế hoạch tổng điều tra của Ban chỉ đạo huyện. Nghe phổ biến và hướng dẫn các phương pháp tiến hành tổng điều tra, hướng dẫn cách điều tra QNDB trong độ tuổi và các phương tiện kỹ thuật trên địa bàn toàn huyện.
Sau hội nghị tập huấn này, huyện Tân Yên chọn xã Liên Sơn và Quang Tiến tổ chức làm điểm rút kinh nghiệm.
                                                                                                                                   CTV Thanh Nga.

Thông tin hữu ích