Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đảng bộ Việt Ngọc hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2015- 2017).
Ngày đăng: 26/01/2015

Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Tân Yên về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Đảng ủy xã Việt Ngọc đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ, đến ngày 22/1, Đại hội Chi bộ cơ quan xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 và đây cũng là Chi bộ cuối cùng trong Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.
Ngày 13/1, Chi bộ Phố Mới tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 – Đây là đại hội điểm của Đảng bộ xã Việt Ngọc. Sau Đại hội điểm, Việt Ngọc tổ chức rút kinh nghiệm, phân công Đảng ủy viên về dự và chỉ đạo Đại hội ở các Chi bộ. Ngày 22/1, Chi bộ cơ quan xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và đây cũng là chi bộ cuối cùng trong Đảng bộ xã tổ chức Đại hội.
Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ở Đảng bộ xã Việt Ngọc đã thành công tốt đẹp. 27 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã bầu đủ số lượng, chất lượng Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã cũng đã đóng góp được nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ cấp trên.
                                                                                                                                          CTV Nguyễn Thị Thêm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích