Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện
Ngày đăng: 29/01/2015

 Ngày 28/1, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đến dự có đồng chí Dương  Đức Thảo - Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Phó chủ tịch UBND huyện.   

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND là Chi bộ có tính đặc thù (ngoài số đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn có các đồng chí đảng viên thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của huyện). Với tinh thần đoàn kết, giữ gìn nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát chức năng, yêu cầu nhiệm vụ, nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, như: Tham mưu công tác tiếp dân, cải cách hành chính, lãnh chỉ đạo công tác thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, giải quyết đơn thư, quản lý đất đai, quy hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, an sinh xã hội. Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp. Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng và quản lý đảng viên thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ kết nạp 8 đảng viên, đạt 160% so với kế hoạch đề ra.
Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017, Đại hội đã đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành và chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Hàng năm 100% đảng viên đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có ít nhất 2 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở. Kết nạp từ 2 – 3 đảng viên. Hoàn thành việc Liên thông 1 cửa tới 24 xã, thị trấn.
Đại hội đã tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội cấp trên và tiến hành bầu Ban chi ủy, bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ. Đồng chi Nguyễn Tiến Thịnh – Chánh văn phòng HĐND và UBND được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.
                                                                                                                                                                      CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích