Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Về việc tổ chức Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Ngày đăng: 29/01/2015

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, để đảm bảo tài sản của cơ quan, đơn vị và kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất có thể xảy ra trong dịp nghi Tết nguyên đán Ắt Mùi năm 2015, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức tổng vệ sinh, trang trí trực quan, có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự trong dịp Tết tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị.
Phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 từ ngày 16/02/2015 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 23/02/2015 (tức ngày 5 tháng Giêng âm lịch). Lịch trực Tết của các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trưóc ngày 13/02. Báo cáo tình hình tổ chức, chăm lo tết của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có nhận định đánh giá gửi về UBND huyện.
Trường họp xảy ra các vụ việc đột xuất có tính chất nghiêm trọng, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã thị trấn báo cáo trực tiếp bằng điện thoại cho cơ quan thường trực Văn phòng HĐND&UBND huyện số máy 0240.3634.888 hoặc số máy của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 0912.935.372 để được chỉ đạo giải quyết và gửi báo cáo bằng văn bản theo quy định.

                                                                                                                                                           BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích