Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Danh sách 46 bà mẹ tỉnh Bắc Giang được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
Ngày đăng: 25/03/2015

 Chủ tịch nước vừa có quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 46 bà mẹ tỉnh Bắc Giang có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
I. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho:
1. Bà Trần Thị Hằng, nguyên quán: xã Xuân Cẩm, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;
2. Bà Nguyễn Thị Giao, nguyên quán: xã Đại Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc.
II. Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 44 cá nhân. Cụ thể như sau:  


Số 
TT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Nơi đăng ký hồ sơ

1

Nguyễn Thị Chỉnh

1902

Xã Ninh Tiến, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình

Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh BG

2

Nguyễn Thị Nhang

1907

Xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh BG

Xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh BG

3

Bùi Thị Đoan

1894

Xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh BG

4

Nguyễn Thị Liên

1917

Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh BG

Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh BG

5

Hoàng Thị Phon

1912

Xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh BG

Xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh BG

6

Lãnh Thị Hòa

1931

Xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh BG

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh BG

7

Nguyễn Thị Tôm

1927

Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh BG

Xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh BG

8

Dương Thị Tin

1922

Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh BG

9

Nguyễn Thị Bảo

1912

Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh BG

10

Dương Thị Đũn

1921

Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh BG

11

Nguyễn Thị Viết

1923

Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh BG

12

Nguyễn Thị Ca

1880

Xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh BG

13

Nguyễn Thị Sự

1919

Xã Hoàng Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh BG

14

Giáp Thị Tiếu

1922

Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh BG

15

Nguyễn Thị Luật

1919

Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh BG

16

Nguyễn Thị Cống

1885

Xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh BG

17

Nguyễn Thị Tý

1916

Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh BG

18

Bùi Thị Bảnh

1908

Xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

19

Nguyễn Thị Giáo

1898

Xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh BG

20

Nguyễn Thị Kiệm

1911

Xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

21

Chu Thị Tung

1911

Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh BG

22

Nguyễn Thị Gái

1900

Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh BG

23

Vi Thị Khay

1890

Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

24

Nguyễn Thị Chấn

1890

Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh BG

25

Hoàng Thị Thước

1906

Xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

26

Hà Thị Quảng

1910

Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

27

Nguyễn Thị Vịt

1909

Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

28

Ngô Thị Hai

1910

Tiên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

29

Lâm Thị Ninh

1907

Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

30

Chu Thị Bách

1923

Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

31

Bùi Thị Sách

1906

Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

32

Nguyễn Thị Dê

1905

Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh BG

Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

33

Phạm Thị Mạch

1904

Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

34

Nguyễn Thị Dâu

1916

Xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

35

Hà Thị Hoan

1905

Xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

Xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

36

Giáp Thị Chanh

1909

Xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

 Xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh BG

37

Hoắc Thị Non

1909

Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh BG

Xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh BG

38

Đinh Thị Tâm (Khoắt)

1905

Xã Cẩm Thượng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh BG

39

La Thị Em

1918

Xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh BG

Xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh BG

40

Nguyễn Thị Bát

1894

Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh BG

41

Giáp Thị Chính

1907

Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh BG

Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh BG

42

Chu Thị Hà

1914

Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh BG

Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh BG

43

Mạc Thị Vỡ

1920

Xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh BG

Xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh BG

44

Nguyễn Thị Phụng

1914

Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh BG

Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh BG

                                                                                 Nguồn BGĐT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích