Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc lý về Xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 03/04/2015

 Ngày 2/4/2015 các đồng chí Lê Ánh Dương – Bí thư HU, Giáp Ngọc Giang - Phó Bí thư TT HU, Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thế Toản – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Quang Lượng – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chuyên môn của huyện về xã Ngọc Lý kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã báo cáo, qua 4 năm xây dựng nông thôn mới (2011-2014) của xã Ngọc Lý đến nay đã hoàn thành được 14/18 tiêu chí (không có tiêu chí chợ) còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 17 về môi trường. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế và những vướng mắc, khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí còn lại, các đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể và các phòng ban đã góp ý giúp Ngọc Lý tìm cách tháo gỡ khó khăn để về đích nông thôn mới vào năm 2015
Kết luận hội nghị đồng chí Lê Ánh Dương - Bí thư HU nghi nhận những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lý đã đạt được trong 4 năm qua. Để xã Ngọc Lý về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lý cần thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chính, đó là: Tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại chậm nhất xong trước tháng 12/2015. Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, dồn điền đổi thửa, phát triển, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, trong năm 2015 Ngọc Lý có ít nhất 1 làng văn hóa tiêu biểu, đồng thời phải coi trọng giữ gìn an ninh trật tự không để tình trang khiếu kiện xảy ra. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã Ngọc Lý trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                CTV Nguyễn Hào

Thông tin hữu ích