Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Xin ý kiến đóng góp vào Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 70 năm giải phóng Phủ Yên Thế (17/7/1945 – 17/7/2015)
Ngày đăng: 06/04/2015

 Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 10/4/2014 của UBND huyện Tân Yên về việc tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2015 của UBND huyện Tân Yên.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu xâv dựng Dự thảo Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 70 năm giải phóng Phủ Yên Thế (17/7/1945- 17/7/2015).
Đề nghị các thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm tham gia ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp bôi màu đỏ vào bản dự thảo và gửi ý kiến đóng góp về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước 10h00 ngàv 08/4/2015 theo đường công văn hoặc qua hòm thư điện tử: phongvhtt tanyen(@)bacgiang.gov.vn để Phòng VH-TT chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND huyện duyệt ban hành.
                                                                                                                                                                                                                BBT

Nội dung xem tại đây

1.Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm giải phóng Phủ Yên Thế 

2. Thành viên BTC kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm: 2014- 2015

Tệp đính kèm: Tải Về | Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích