Tin tức - Sự kiện   /  Thông báo, giấy mời
Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè
Ngày đăng: 08/04/2015

 Căn cứ Điều 104 của Bộ Luật Lao động ban hành ngày 18/6/2012, ngày 8 tháng 4 năm 2015, UBND huyện Tân Yên ban hành thông báo số 46 /TB-UBND quy định thời gian làm việc mùa hè.
Thực hiện giờ làm việc mùa hè đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện Tân Yên bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2015 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.
Theo đó:
Buổi sáng: Từ 7giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tổ chức thực hiện và liên hệ công tác.

Nội dung chi tiết tại đây

                                                                                                                                                                                                             BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích