Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Việt Ngọc triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ Sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình
Ngày đăng: 14/04/2015

  Trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 4 năm 2015, Trung tâm dân số- KHHGĐ huyện Tân Yên phối hợp với UBND xã Việt Ngọc triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2015. Qua chiến dịch truyền thông nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai và gói dịch vụ khám chuẩn đoán, điều trị viêm nhiễm đường sinh sản; thực hiện cung cấp thông tin tư vấn cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn; nâng cao sự hiểu biết về SKSS/KHHGĐ, làm mẹ an toàn và ngăn ngừa viêm nhiễm đường sinh sản, HIV/AIDS.
Việt Ngọc phấn đấu thực hiện đạt trên 70% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 về các biện pháp tránh thai; 02 gói dịch vụ KHHGĐ và khám chuẩn đoán, điều trị viêm nhiễm đường sinh sản; cung cấp thông tin tư vấn cho trên 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về SKSS, KHHGĐ, làm mẹ an toàn và ngừa viêm nhiễm đường sinh sản, HIV/AIDS trên địa bàn./.

                                                                                                                                                         CTv Nguyễn Thị Thêm

Thông tin hữu ích