Tin tức - Sự kiện   /  Chỉ đạo điều hành  /  Ủy ban nhân dân
Diệt trừ chuột hại cây vụ Chiêm Xuân
Ngày đăng: 15/04/2015

 Theo báo của cơ quan chuyên môn hiện nay chuột đã phát sinh và gây hại trên diện rộng ờ hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Qua kết quả điều tra, theo dõi của Trạm BVTV huyện, chuột gây hại với tỷ lệ trung bình từ 2-3%, cao 7-10%, cục bộ 30-40%. Diện tích bị chuột hại khoảng 200ha, trong đó diện tích nặng 5ha.
Dự báo trong thời gian tới chuột hại vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại nặng trên cây trồng vụ Chiêm Xuân đặc biệt là cây lúa, nếu không tập trung chỉ đạo phòng trừ sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng.
Thực hiện công văn số 373/SNN-TT, ngày 06/04/2015 cùa Sở NN&PTNT về việc chỉ đạo phòng trừ chuột hại cây trồng vụ Chiêm Xuân 2014-2015, để chủ động phòng trừ kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trong sản xuất vụ Chiêm Xuân 2014-2015, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:
Nội dung xem tại đây

                                                                                                                                                                                               BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích