Tin tức - Sự kiện   /  Thông báo, giấy mời
Tiếp công dân tại địa điểm Tiếp công dân và Ban Tiếp công dân huyện
Ngày đăng: 15/04/2015

 Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo việc tồ chức tiếp công dân tại địa điểm Tiếp công dân và Ban Tiếp công dân huyện.
Từ ngày 16 tháng 4 năm 2015, việc tiếp công dân thường xuyên do Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan liên quan tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Luật Tiếp công dân. Trường hợp đột xuất, Trưởng ban Tiếp công dân của huyện được đề nghị và yêu cầu các cơ quan có liên quan tham gia tiếp công dân ngoài thời gian đã quy định.
Địa chỉ của Ban Tiếp công dân huyện: Số 56A, đường Cầu Vồng, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp công dân định kỳ trong giờ hành chính tại địa điểm Tiếp công dân của huyện vào ngày 15 và 30 hàng tháng theo phiếu hẹn tiếp công dân (nếu trùng vào ngày nghi thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo) và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.
Địa chỉ địa điểm tiếp công dân huyện: Tầng 2, hội trường Khu hội nghị huyện Tân Yên.
                                                                                                                                                                                                             BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích