Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội sản xuất Mỳ gạo Châu Sơn tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng: 24/04/2015

 Ngày 24/4, tại Nhà văn hóa thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, Hội sản xuất Mỳ gạo Châu Sơn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ các ngành đoàn thể xã ngọc Châu và 46 đại biểu là các hội viên Hội sản xuất Mỳ gạo của thôn.
Hội sản xuất Mỳ gạo Châu Sơn là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp những hộ sản xuất mỳ gạo trên địa bàn xã. Đây đều là những người có tâm huyết, tích cực tham gia phát triển nghề sản xuất mỳ, quy mô làng nghề. Có ý thức nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh và xây dựng thương hiệu Làng mỳ Châu Sơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tổ chức hội hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND huyện Tân Yên phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND xã Ngọc Châu và cơ quan huyên môn liên quan đến lĩnh vực hoạt động hội. Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Hội có trụ sở đóng tại NVH thôn Châu Sơn.
Tại Đại hội, có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào việc: Chăm lo xây dựng củng cố tổ chức hội, đặc biệt là vấn đề về điện cho sản xuất và xây dựng thương hiệu Mỳ Châu Sơn. Đại hội thống nhất đề ra những mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu hàng năm phát triển thêm 3 máy sản xuất mỳ. 100% cán bộ chủ chốt của Hội và 60% hội viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm sản xuất mỳ gạo. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
Đại hội đã nhất trí thông qua Điều lệ hội, phương hướng hoạt động của hội và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 3 hội viên.
                                                                                                                                                                        CTV Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích