Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Tân Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Ngày đăng: 23/05/2015

 Đảng bộ huyện Tân Yên có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ xã, thị trấn; 06 đảng bộ khối cơ quan, Doanh nghiệp, Công an và Quân sự huyện; 11 chi bộ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 04/8/2014 của Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội của Trung ương và Tỉnh uỷ Bắc Giang; Huyện uỷ Tân Yên đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/HU về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; thành lập 12 tổ công tác chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội do các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tổ trưởng; chọn Đảng bộ xã Liên Sơn để tổ chức Đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội để rút kinh nghiệm.
Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng uỷ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đại hội đã tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn đảng bộ và quần chúng nhân dân. Đến ngày 21/5/2015, toàn huyện đã có 18/41 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong, đạt 43,9% (trong đó, có 08 đảng bộ xã, thị trấn; 05 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp và Quân sự huyện; 05 chi bộ cơ sở). Các cấp uỷ đã chuẩn bị kỹ báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ; các đồng chí được lựa chọn để đại hội bầu vào cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn và uy tín trong Đảng, trong nhân dân; có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch; theo lịch đăng ký của các chi, đảng bộ cơ sở, đến hết tháng 5 năm 2015 có 33 chi, đảng bộ tổ chức đại hội xong, các chi, đảng bộ cơ sở còn lại sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 6 năm 2015.

                                                                                                                                                             CTV Phạm Hân 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích