Tin tức - Sự kiện   /  Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Dinh Thẳm học tập và làm theo Bác
Ngày đăng: 08/07/2015

 Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Dinh Thẳm xã Cao Xá đã phát huy được sức mạnh tập thể, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng đã có chuyển biến, đời sống nhân dân ngày càng đổi mới
Thôn Dinh Thẳm cách trung tâm xã Cao Xá gần 2 km. Thôn có 105 hộ dân với 365 nhân khẩu. Đây là làng cổ, xuất hiện cách đây trên 4 thế kỷ. Hiện nay Chi bộ có tổng số 8 đảng viên. Để đưa việc học tập và là theo tấm gương đạo đức của Bác vào cuộc sống, trong những năm qua, chi bộ Dinh Thẳm đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, Ban mặt trận thôn, các đoàn thể và nhân dân trong thôn Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị của thôn. Theo đó, chi bộ tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác cho đảng viên hằng tháng, đưa nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép vào các buổi họp thôn để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới nhân dân. Họp, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các chòm tre thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân và có trách nhiệm gương mẫu thực hiện trước để nhân dân làm theo. Sau hơn 4 năm thực hiện, chi bộ tổ chức nhiều buổi học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các buổi tuyên truyền lồng ghép, thu hút trên hàng nghìn lượt người nghe. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những lời dạy của Bác về tăng gia sản xuất, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá…từ đó các phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả. Đồng chí Đỗ Thị Bắc - Bí thư chi bộ Dinh Thẳm cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, chi bộ Dinh Thẳm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; chú ý lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời có những giải pháp khắc phục khó khăn.
Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, người dân luôn được tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công các tiêu chí Nông thôn mới. Trong các phong trào phát triển kinh tế, hiến đất làm đường, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Kết quả, Dinh Thẳm xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, với phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn và công trình phúc lợi, bà con trong thôn đã hiến trên 10.000m2 đất ở và đất nông nghiệp, đóng góp trên 400 triệu đồng, vận động con em quê hương cũng như các doanh nghiệp ủng hộ gần 1 tỷ đồng để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, chùa, cổng làng và trên 300m đường bê tông. Tính đến nay, 95% đường thôn, ngõ xóm của Dinh Thẳm đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

Với những cách làm thiết thực hiệu quả, năm 2011-2012 thôn được công nhận làng văn hóa cấp huyện. Năm 2013-2014 đạt làng văn hóa xanh sạch đẹp. Chi bộ Dinh Thẳm 4 năm (2011-2014) đạt TSVM. Năm 2014 UBND Huyện khen thưởng Tổ dân vận khéo giai đoạn 2011- 2014 về công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Dẫu đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thay đổi bộ mặt thôn làng và được cấp trên ghi nhận, nhưng nói như Bí thư Chi bộ Dinh Thẳm Đỗ Thị Bắc: Học tập và làm theo Bác phải bằng những hoạt động cụ thể. Chúng tôi còn phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong mọi hoạt động để đưa Dinh Thẳm đi lên.
                                                                                                                                                 CTV Phương Thảo

Thông tin hữu ích