Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Kiểm tra tình hình triển khai NTM tại xã Phúc Hòa.
Ngày đăng: 04/08/2015

 Ngày 4/8, TT Huyện ủy, UBND huyện do đồng chí Bí Thư HU Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phúc Hòa, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan.

Phúc Hòa xác định về đích NTM mới vào năm 2016, thời gian qua, ĐU, UBND xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nhất là quan tâm, chú trọng đến các biện pháp tuyên truyền, vận động các thôn, tổ chức, đoàn thể cùng các tầng lớp Nhân dân tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Bên cạnh đó, địa phương cũng phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng NTM và hướng dẫn tổ chức thành lập Ban giám sát cộng đồng cho các công trình xây dựng NTM. Bằng nhiều biện pháp áp dụng hiệu quả vào thực tế cùng một số hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, đến năm 2014 xã đã đạt được 14/19 tiêu chí NTM. Đến thời điểm này đã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Một số tiêu chí địa phương đã đạt sớm là trường học, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư.

Tại buổi kiểm tra, các phòng ban cơ quan liên quan đã đóng góp ý kiến và đưa ra nhận định, cụ thể các tiêu chí giao thông ngõ xóm tuy đã đạt nhưng thấp. Về NN cần phát huy lợi thế cây ăn quả, đặc biệt là vải sớm. Đối với công tác môi trường, địa phương cần tập trung chỉnh trang lại các nghĩa trang Nhân dân. Lãnh đạo HU, UBND huyện ghi nhận những kết quả mà Phúc Hòa đạt được trong việc triển khai thực hiện NTM. Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào năm 2016, đồng chí Bí thư HU yêu cầu lãnh đạo xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM tại từng thôn, xóm. Tập trung chỉ đạo vào các tiêu chí chưa hoàn thành.

Với những tiêu chí đã đạt cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng. Chú trọng vào 4 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh phát triển cây hàng hóa tập trung, chú trọng tới giá trị vùng vải sớm theo tiêu chuẩn Vietgap để tăng chất lượng cũng như năng suất cây trồng, đưa thêm cây trồng có giá trị cao vào địa phương như nhãn sớm, nhãn muộn để có thể hình thành được tập đoàn cây ăn quả phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển thêm quy mô các gia trại. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư để đảm bảo môi trường văn hóa, đời sống lành mạnh. Xây dựng khu dân cư tự quản, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm giải quyết tốt vấn đề khiếu nại tố cáo. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương phấn đấu đứng trong tốp đầu của huyện.
Về những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí yêu cầu lãnh đạo xã và các đơn vị liên quan cần xem xét kỹ các đầu việc, tháo gỡ khó khăn, giao nhiệm vụ cụ thể cho tứng thành viên BCĐ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đã đề ra.
                                                                                                                                     CTV Phương Thảo, ảnh BBT

Thông tin hữu ích