Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Tân Yên chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Ngày đăng: 10/08/2015

 Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trong những năm đã tạo điều kiện cho người dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ chức sản xuất trên chính quê hương mình, làm giàu cho bản thân và gia đình, xã hội góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của địa phương.
Qua 5 năm thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng dạy nghề giai đoạn 2011- 2015, huyện Tân Yên tích cực chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong công tác đào tạo nghề. Bên cạnh đó, việc đào tạo các nghề để chuyển đổi lao động nông thôn sang phục vụ cho ngành công nghiệp dịch vụ cũng được quan tâm như nghề may công nghiệp, điện tử, cơ khí, điện dân dụng...sau đào tạo các học viên đã được các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu tuyển dụng vào làm việc với mức thu nhập ổn định từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động sản xuất sản phẩm nông nghiệp cũng được coi trọng như nghề trồng trọt, chế biến nông sản, thủy sản. Việc đào tạo nghề phụ, nghề truyền thống cũng được triển khai như nghề thêu, mây tre đan, mây nhựa đan, chổi chít.v.v. cũng được nhiều lao động nông thôn là phụ nữ lựa chọn học. Lao động được đào tạo theo hình thức vừa học, vừa làm ngay tại HTX, tại gia đình, thu nhập bình quân 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Người dạy nghề, truyền nghề vừa là những nghệ nhân, vừa là tay nghề giỏi cao tuổi trong làng, trong xã nên vừa mang tinh thần trách nhiệm của những người thầy vừa gắn với việc truyền nghề, phát triển nghề truyền thống cho thế hệ trẻ. Kết thúc các khóa đào tạo có 90% người lao động có việc làm ổn định.
Trong 5 năm qua, huyện ta đã đào tạo việc làm cho 13 nghìn lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 52%. Số lao động qua đào tạo có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt 88%. Trong đó phi nông nghiệp đạt 95%, nghề nông nghiệp 75%.
Cùng với việc chú trọng tới công tác đào tạo nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cũng được huyện tăng cường đầu tư với số tiền 7,5 tỷ đồng, trong đó 4,6 tỷ đồng dành cho xây dựng cơ sở vật chất, 1,7 tỷ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy đáp ứng nhu cầu học nghề cho lao động địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn vẫn còn những hạn chế do chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Công tác đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề còn hạn chế, chưa đảm bảo cho công tác dạy nghề nhất là cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Chất lượng dạy nghề cho người lao động nói chung, lao động nông thôn nói riêng còn nhiều bất cập. Số lao động học nghề có việc làm theo đúng nghề đào tạo còn thấp chưa đạt mục tiêu chương trình. Công tác liên kết và tổ chức dạy nghề còn yếu, chủ yếu dạy nghề theo chỉ tiêu của tỉnh, huyện giao.
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động trên địa bàn toàn huyện, trong thời gian tới, huyện ta tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân về công tác đào tạo nghề để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đủ giáo viên cho các nghề được đào tạo đảm bảo tiêu chuẩn để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                                                                                                                           CTV Thanh Nga

Thông tin hữu ích