Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Kiểm tra tiến độ triển khai NTM tại xã Lam Cốt.
Ngày đăng: 11/08/2015

 Ngày 11/8, TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện do đồng chí Bí thư HU Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Lam Cốt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan.

Xã Lam Cốt xác định về đích NTM mới vào cuối năm 2016. Theo đánh giá của địa phương, năm 2011 – khởi đầu xây dựng NTM, Lam Cốt mới có 7/18 tiêu chí đạt chuẩn (Lam Cốt không thực hiện tiêu chí số 7 do xã không quy hoạch chợ nông thôn). Sau 4 năm thực hiện Chương trình NTM, Lam Cốt tự đánh giá và xác định đã có 15/18 tiêu chí đạt yêu cầu. Còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là: Tiêu chí về giao thông, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí về môi trường. Theo đó lộ trình năm 2015, Lam Cốt phấn đấu hoàn thành 16 hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Hoàn thành 7 mô hình sản xuất được UBND tỉnh và UBND huyện phê duyệt. Thực hiện dồn đổi 30 ha ruộng. Tập trung giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu bà Nghị đường 297 thôn Ngo và khu cổng trường THCS Lam Cốt.
Năm 2016 xây dựng 7 mô hình sản xuất, duy trì 1 cánh đồng mẫu và xây dựng thêm 2 cánh đồng mẫu. Thành lập 1 tổ HTX liên kết và thu mua hàng hóa nông sản. Sửa chữa 11 nhà văn hóa thôn, củng cố 2 sân vận động, 3 nghĩa trang, 21 điểm xử lý rác thải. Cứng hóa gần trên 12 km đường giao thông xã, liên thôn, nội đồng, 2,5km kênh.
Tại buổi kiểm tra, các phòng ban cơ quan liên quan đã đóng góp ý kiến và đưa ra nhận định cụ thể về các tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu về đích NTM vào năm 2016, đồng chí Bí thư HU yêu cầu lãnh đạo xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM tại từng thôn, xóm. Đồng thời đồng chí gợi mở, NTM không chỉ cứng nhắc trong 19 tiêu chí trong qui định mà cần chú trọng tới cả những vấn đề phi tiêu chí. Về những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí yêu cầu lãnh đạo xã và các đơn vị liên quan xem xét, cùng tháo gỡ khó khăn.
                                                                                                                                                                                    CG

Thông tin hữu ích