Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Ban chỉ huy Quân sự huyện tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011- 2015)
Ngày đăng: 17/08/2015

 Ngày 14/8, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011- 2015). Tới dự có Đại tá Lê Xuân Huyên – Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Chính trị viên phó, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn và khối tự vệ các cơ quan.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011 - 2015), Ban chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Bảo đảm nội dung, thời gian, quân số chất lượng huấn luyện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.
Kết quả huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật được các đơn vị thực hiện có hiệu quả. Kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 70 đến 90%. Trong công tác huấn luyện quân sự, BCH quân sự huyện bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đối với dân quân tự vệ theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực và chất lượng” coi trọng huấn luyện thực hành là chủ yếu. Kết thúc huấn luyện có kiểm tra đánh giá, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 đến 80% đạt khá giỏi, đảm bảo tuyệt đối cho người và vũ khí.
Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới với những chỉ tiêu: Đối với cơ quan quân sự huyện huấn luyện theo đúng kế hoạch huấn luyện đã được cấp trên phê duyệt, quân số thường xuyên đạt 98,6%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đơn vị khá, giỏi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện theo đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian, bảo đảm chỉ tiêu 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 75% đơn vị đạt khá, giỏi.
                                                                                                                                                                  CTV Thanh Nga

Thông tin hữu ích