Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Đoàn xã Tân Trung thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê.
Ngày đăng: 03/09/2015

 Ban chấp hành Đoàn xã Tân Trung phối hợp với ban quản lý và Nhân dân thôn Công Bằng vừa thực hiện công trình thanh niên “Đoàn TNCSHCM thắp sáng đường quê”.
Công trình trên tuyến đường chạy xung quanh thôn chiều dài 2.100 mét. Kéo trên 2000 m , bổ xung 3 cột điện, lắp 22 bóng sáng có tán đèn bảo vệ. Tổng kinh phí đầu tư là 10.500.000đ. Trong đó tập thể thôn đầu tư 2,5 triệu đồng, Đoàn xã Tân Trung đầu tư 2,5 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 4,5 triệu đồng. Công trình hoàn thành đúng ngày 2/9, BCH đoàn xã Tân Trung bàn giao cho Chi đoàn thôn Công Bằng quản lý, chủ động theo dõi và sửa chữa nhỏ. Tiền điện hàng tháng do Nhân dân trong thôn đóng góp.
Đây là công trình Thắp sáng đường quê đầu tiên của Đoàn xã Tân Trung. Dự kiến thời gian tới, Đoàn xã Tân Trung tiếp tục phối hợp đầu tư xây dựng công trình Thắp sáng đường quê từ một đến hai thôn có địa hình phức tạp nhằm bản vệ an ninh trật tự nông thôn, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
                                                                                                                           CTV Văn Khoa

Thông tin hữu ích