Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4
Ngày đăng: 21/09/2015

 Ngày 21/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm. Tới dự khai giảng có đồng chí Đinh Đức Cảnh - Phó Chủ tịch TT UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện, Thượng tá Vương Đình Vũ - Chỉ huy trưởng BCH quân sự.
Lớp có 100 học viên, trong thời gian 4 ngày (từ 21 đến 24/9), các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của 7 chuyên đề chính gồm: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trước tình hình mới. Phòng chống chiến lược "DBHB" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các luật: Luật Quốc phòng- An ninh, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên. Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới và nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Ba chuyên đề bổ trợ, gồm: Phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biến đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Xây dựng thôn, bản vững mạnh đắp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc.
Kết thúc, các học viên viết bài thu hoạch đánh giá nhận thức và được cấp giấy chứng nhận.

                                                                                                                                                         CTV Thanh Nga

Thông tin hữu ích