Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tập huấn công tác quản lý xây dựng cơ bản
Ngày đăng: 10/10/2015

 UBND huyện Tân Yên vừa phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Yên năm 2015 cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ giao thông xây dựng, kế toán của các xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Đinh Đức Cảnh – Phó Chủ tịch TT UBND huyện.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Cường – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư truyền đạt những nội dung cơ bản giới thiệu về Luật Đầu tư công: Sự cần thiết ban hành luật. Những nội dung chủ yếu về Luật Đầu tư công. Những điểm mới của Luật. Những nội dung cần lưu ý về phạm vi điều chỉnh luật quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư công và 5 hoạt động của đầu tư công, 8 loại vốn đầu tư công, phân loại dự án đầu tư công. Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Lập thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công. Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công. Những nội dung mới và tác động tích cực của Luật Đầu tư công về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án, trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A,B,C vốn ngân sách TƯ, công trái Quốc gia do địa phương quản lý.
                                                                                                                                                   CTV Phương Thảo

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích