Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tập huấn phần mềm giải pháp người có công
Ngày đăng: 22/10/2015

 Trong 2 ngày 20 và 21/10, Phòng LĐ-TBXH huyện phối hợp với Sở LĐ – TBXH, Công ty TNHH Phát triển phần mềm Cuộc sống tổ chức tập huấn phần mềm giải pháp người có công cho cán bộ Phòng LĐ-TBXH, cán bộ làm công tác thương binh và xã hội 24 xã, thị trấn.
Tại lớp tập huấn các đại biểu được Công ty TNHH Phát triển phần mềm Cuộc sống hướng dẫn từng bước thực hiện các chức năng quản lý danh sách người có công. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Thông tư hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Triển khai các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Công tác điều tra theo Quyết định 510/QĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2014 của Bộ LĐ-TBXH về điều tra thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ. Cấp thẻ bảo hiểm y tế, báo cáo tình hình chi trả, các bước truyền, nhận dữ liệu từ cấp xã gửi cấp huyện...
Thông qua đó, giúp cán bộ làm công tác thương binh và xã hội nắm được những nguyên tắc, áp dụng vào thực tế công việc, nâng cao hiệu quả và quản lý dữ liệu 1 cách dễ dàng.
                                                                                                                             CTV Kim Anh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích