Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên: 6 mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
Ngày đăng: 29/10/2015

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 15 mẹ thuộc tỉnh Bắc Giang, trong đó huyện Tân Yên có 6 mẹ.

ảnh minh họa 

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Tân Yên được truy tặng gồm: Thân Thị Vớt, xã Đại Hóa; Vũ Thị Hứa, Nguyễn Thị My, xã Nhã Nam; Nguyễn Thị Nhuận, xã Lan Giới; Đỗ Thị Thuần, xã An Dương; Trần Thị Nuôi, thị trấn Cao Thượng.
Đây là những mẹ tiêu biểu có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến, huyện Tân Yên đã có 2.721 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh; 1.315 người là thương binh, 782 người là bệnh binh và hàng trăm người bị tù đày trong các nhà tù của thực dân, đế quốc. Qua các đợt phongtawngj và truy tặng, huyện đến thời điểm này, huyện Tân Yên có 197 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH, trong đó có 17 Mẹ còn sống.

                                                                                                                                    BBT

Thông tin hữu ích