Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng NTM
Ngày đăng: 29/10/2015

 Ngày 28/10, tại xã Ngọc Thiện, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng NTM. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ 24 xã thị trấn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dư - Trưởng ban phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh những năm qua. MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã gắn phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM”…để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” giai đoạn vừa qua, nhân dân đã đóng góp trí tuệ, tiền của, công lao động, hiến đất…để thực hiện các mục tiêu và tiêu chí xây dựng NTM.
Về chương trình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Đây là một chương trình lớn mang tính tổng hợp về tinh kế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, do đó đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng nông thôn mới. Để xóa bỏ tư tưởng trông chờ Nhà nước, cần có sự phân công đăng ký nhiệm vụ đối với từng tổ chức, từng ngành, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đánh giá phân loại vào thi đua khen thưởng. Trong đó tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và cộng đồng đối với phát triển nông thôn mới. Vai trò người nông dân là chủ nhân của xã hội nông thôn, chủ thể xây dựng nông thôn mới và chính người dân là người được thụ, hưởng thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới. Để thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi nội dung thông tin tuyên truyền, vận động phải luôn được cải thiện theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, cũng như nâng dần tính hấp dẫn.
                                                                                                                                   BBT

Thông tin hữu ích