Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Bắc Giang: 17 cá nhân được phong tặng Nghệ nhân ưu tú
Ngày đăng: 08/12/2015

Chủ tịch nước vừa ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tại Tỉnh Bắc Giang có 17 Nghệ nhân ưu tú. Huyện Tân Yên có một người, là ông Nguyễn Trọng Nguyên.
Tỉnh Bắc Giang có 17 Nghệ nhân ưu tú thuộc 8 lĩnh vực. Trong đó, dân ca Quan họ có 10 nghệ nhân ở huyện Việt Yên, gồm: Hoắc Công Chờ, Hoắc Thị Có, Đoàn Thị Cõn, Nguyễn Phú Hiệp, Nguyễn Thị Gái, Hoắc Thị Chướng, Nguyễn Đăng Nam, Nguyễn Thị Nhung, Đoàn Thị Tình, Trần Thị Thịnh; dân ca Cao Lan, Sán Dìu, gồm: Đàm Quang Lộc, Bàng Thị Hội, Nguyễn Văn An (Lục Ngạn); trình diễn vật thờ trong lễ hội truyền thống: Dương Quang Kha (Hiệp Hòa); nghệ thuật Tuồng cổ: Nguyễn Bá Lam (Việt Yên); tri thức dân gian về dệt vải thổ cẩm: Trạc Thị Ngọn (Lục Nam); nghệ thuật chèo truyền thống: Nguyễn Trọng Nguyên, làng Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân trong thời gian tới.
                                                                                                                           Nguồn internet

 

Thông tin hữu ích