Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện Dự án 513 tỉnh Bắc Giang
Ngày đăng: 23/12/2015

Ngày 21/12, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính của tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Dự án 513). Dự hội nghị có gần 100 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, cán bộ văn phòng thống kê và Trưởng công an 24 xã, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu Chỉ thị số 364 ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Thông tư hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính các cấp trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 364. Nghị định số 119 của Chính phủ ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp. Hướng dẫn xác định đường địa giới hành chính trên đất liến và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án; “ Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015.
Qua hội nghị, giúp cán bộ địa phương xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ theo cấp huyện, cấp xã, đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp. Đồng thời, xây dựng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
                                                                                                                  CTV Kim Anh
 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích