Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
24 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.
Ngày đăng: 10/01/2016

 Đảng bộ huyện Tân Yên hiện có 41 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng năm 2015 có 24 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm gần 59%. Có 15 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 36,7%, và 22 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ trên 4,8%.
Cùng với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở cũng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá. Toàn huyện có 543/545 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở kiểm điểm, đánh giá, đạt 99,6% (có 2 Chi bộ trực thuộc mới thành lập không đánh giá xếp loại). Qua kiểm điểm đánh giá, 304 Chi bộ đạt TSVM, tỷ lệ 55,8%. Có 228 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 41,8%. Có 11 Chi bộ thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ trên 2%, không có Chi bộ xếp loại yếu, kém.
Về phân tích chất lượng đảng viên, tính đến thời điểm kiểm điểm, đánh giá, Đảng bộ huyện có 8.159 đảng viên, trong đó 6.659/8.159 đảng viên dự đánh giá, xếp loại, tỷ lệ trên 81,6%. Có 1.388 đảng viên miễn đánh giá, 112 đảng viên chưa đánh giá, chiếm tỷ lệ 1,37%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,3%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 75,5%. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 12,7%. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,5% /.
                                                                                                               CTV Kim Anh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích