Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
40 hộ thôn Tiền hiến 1750m2 đất làm đường GTNT
Ngày đăng: 14/01/2016

 Thôn Tiền, xã Cao Xá có 107 hộ với 396 khẩu. Thôn có 3800m đường nội thôn, nội đồng trong đó đã trải bê tông được 1500m. Ba nhánh còn lại tiếp nối với đường 298, 295 có chiều dài 950m cộng 1350m nội đồng, có mặt đường 3m là chưa được bê tông hóa.
Hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, sau khi dân chủ bàn bạc thôn đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng từ 3m lên 6m, tiến tới bê tông hóa. Qua vận động đã có 40 hộ có đất cận đường tình nguyện hiến 1750m2 đạt 100% so với chỉ tiêu dự kiến. Để có nguồn tài chính thôn đã thống nhất huy động 100.000đ/khẩu và vận động tài trợ. Đến tháng 1 năm 2016 nhân dân đã đóng góp và tài trợ được trên 40 triệu và huy động 100 công, 9 ca máy san trải nền trên 1000m3 đất đá.
                                                                                                                                                          CTV Tiến Lộc

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích