Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  văn bản chỉ đạo của huyện
Hỏi đáp về bầu cử
Ngày đăng: 23/03/2016

 HỎI:Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào? Những trường hợp nào không được ghi tên vào danh sách cử tri? Trường hợp nào bị xóa tên khỏi danh sách cử tri?
TRẢ LỜI:
* Cách tính tuổi công dân để được ghi tên vào danh sách cử tri như sau:
- Tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm sau.
- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng sinh làm căn cứ xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh làm căn cứ xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
* Những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri gồm:
- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án.
- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
- Người mất năng lực hành vi dân sự.
* Trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách cử tri là:
Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì UBND cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

                                                                                                                                 Nguồn Báo BGĐT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích