Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên: 24 xã, thị trấn tiến hành xong hiệp thương lần 2
Ngày đăng: 23/03/2016

 Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đến thời điểm này, 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần 2 theo quy định để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo số liệu thống kê của cơ quan thường trực, tổng số đại biểu được bầu ở 24 xã, thị trấn là 683 đại biểu. Tổng số đại biểu trong danh sách sơ bộ là 1.184 đại biểu, trong đó, có 16 người tự ứng cử. Về thành phần đại biểu, công tác Đảng có 164 đại biểu, công tác chính quyền 285 đại biểu, chuyên trách mặt trận 32 đại biểu, tổ chức thành viên mặt trận 518 đại biểu, các thành phần kinh tế 32 đại biểu, chức sắc, tôn giáo 12 đại biểu và 141 đại biểu thuộc thành phần khác.
Về cơ cấu trong danh sách sơ bộ có 452 đại biểu nữ, chiếm 38,3%, 12 đại biểu là người dân tộc, chiếm tỷ lệ 0,8%, 221 đại biểu tuổi trẻ dưới 35, chiếm 17% và 462 đại biểu là người ngoài Đảng, chiếm 29,1%.
Trong thời gian tới, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy trình, đảm bảo thời gian theo quy định.

                                                                                                                                       CTV Kim Anh

Thông tin hữu ích