Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Văn bản chỉ đạo của tỉnh
Sơ kết bước 1 về công tác bầu cử, rà soát danh sách cử tri.
Ngày đăng: 31/03/2016

  Cách tính tuổi để được ghi tên vào danh sách cử tri, cụ thể như sau: Công dân đủ 18 tuổi trở lên thì được ghi tên vào danh sách cử tri, tức sinh ngày 22/5/1998 trở về trước (căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh để tính tuổi. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân. Không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh. Không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi). Danh sách cử tri phải được ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh theo quy định.

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích