Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng: 04/04/2016

 Ngày 4/4, Uỷ ban Bầu cử huyện Tân Yên chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiệm vụ bước 2. Đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Dương Đức Thảo, - Phó Bí thư TT HU, Đinh Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong bước 1, Tân Yên thành lập các tổ thực hiện công tác bầu cử theo đúng thời gian qui định của Luật bầu cử. Thành lập Uỷ ban Bầu cử huyện gồm 15 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí. Thống nhất với thường trực HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện thành lập 8 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, 3 tiểu ban giúp việc
Đến trước ngày 6/2, tại 24 xã thị trấn đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập Uỷ ban Bầu cử đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo luật định. Ngay sau khi được thành lập, Uỷ ban Bầu cử huyện đã tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban ANTT. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ huyện đến các xã, thị trấn về bầu cử.
Về công tác nhân sự, đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 40 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có 80 hồ sơ. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 còn 67 ứng cử viên đủ điều kiện để lập danh sách sơ bộ. Trong đó 31 đại biểu nữ, 17 đại biểu ngoài Đảng, 22 đại biểu trẻ (tuổi dưới 35) và 2 đại biểu là người dân tộc, tôn giáo. Đối với ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Tổng số đại biểu được bầu là 683 người. Sau hiệp thương lần 2, còn 1184 người đủ điều kiện lập danh sách sơ bộ, giảm 7 người so với hiệp thương lần thứ nhất. Trong đó, cơ cấu tuổi trẻ 221 người, nữ 452, ngoài đảng 461, dân tộc ít người 12 người. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận, bước 1, huyện Tân Yên đã triển khai thực hiện khá tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử, thực hiện đúng luật.

Bước 2, với quan điểm bầu đủ, không bầu lại, bầu bổ xung, Theo đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Uỷ ban Bầu cử các cấp từ huyện đến cơ sở cần khẩn trương hoàn thiện các khâu, các bước đúng quy định, trình tự, thời gian, cơ cấu giới thiệu ứng cử để lựa chọn ra những đại biểu có chất lượng. Phòng Tài chính-Kế hoạch khẩn trương liên hệ, phân bổ, hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ một mặt cần cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan, đồng thời trực tiếp giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác này; Tiểu ban tuyên truyền cần làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nhất là Phòng Văn hoá-Thông tin và Đài truyền thanh huyện cần phát huy vai trò hệ thống trung tâm thông tin, loa truyền thanh để tuyên truyền đầy đủ về tiến độ thực hiện, các văn bản liên quan cũng như tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đến đông đảo bà con cử tri. Yêu cầu Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban ANTT lưu ý không để xảy ra điểm nóng, gây rối trong dịp bầu cử.

                                                                                                                                                          BBT 

Thông tin hữu ích