Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Phân công nhiệm vụ Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội số 2
Ngày đăng: 06/04/2016

 Sáng 6-4, tại huyện Tân Yên, Ban bầu cử ĐBQH số 2 tổ chức hội nghị thảo luận chương trình, nội dung làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban. Đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.
Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập ba Ban bầu cử ĐBQH khóa XIV, khu vực tỉnh Bắc Giang, Ban bầu cử số 2 thuộc đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện: Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hòa) do đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Địa điểm thường trực của Ban đặt tại trụ sở UBND huyện Tân Yên.
Tại hội nghị, Ban bầu cử ĐBQH số 2 đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của Ban. Trong đó tập trung thực hiện việc thi hành pháp luật, các quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác bầu cử; chỉ đạo việc lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 2. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH trong Ban; kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu, nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH đến Ủy ban Bầu cử tỉnh và tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử của Ban bầu cử theo hướng dẫn. Ngoài ra, tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH; thực hiện các chế độ báo cáo với Ủy ban Bầu cử tỉnh theo đúng trình tự, yêu cầu…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử ĐBQH số 2 nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn, ngày hội của cử tri cả nước, do vậy các thành viên trong Ban cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cũng là trách nhiệm, vinh dự của mỗi người, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian, trí lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng chí đề nghị, các tổ và mỗi thành viên trong Ban xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng giai đoạn, lộ trình thời gian, bám sát hướng dẫn và yêu cầu thực tiễn ở mỗi địa phương. Quá trình triển khai tập trung cao cho việc bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng trình tự; chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất tại các địa điểm bầu cử. Các thành viên trong Ban thường xuyên nắm chắc tình hình công tác bầu cử ở cơ sở, đồng thời tiếp nhận, tham mưu giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo liên quan. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị lực lượng đầy đủ để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong ngày bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công.
                                                                                                                                                            CG

Thông tin hữu ích