Đồng chí Nguyễn Thái Lai kểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Lam Cốt

  Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Thái Lai –Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra, nắm tình hình tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Lam Cốt. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.
Thông tin hữu ích