Lan Giới nỗ lực thực hiện chỉ tiêu về cứng hóa đường giao thông nông thôn

  Nỗ lực về đích NTM trong năm nay, và thực hiện chương trình cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh, xã Lan Giới, huyện Tân Yên tuyên truyền vận động các thôn cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng.
Thông tin hữu ích