Tin tức - Sự kiện   /  Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND huyện Tân Yên

 Đại biểu tiếp công dân ông Dương Đức Thảo- Phó chủ tịch UBND huyện, bà Lâm Thị Hương- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Uỷ ban MTTQ huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện, Thanh tra, Phòng TN&MT, Văn... Tải Về
Thông báo Kết quả tiếp công dân ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Tân Yên.

 Đại biểu tiếp công dân ông Nguyễn Quang Lượng- Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Anh Hoàng - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy- Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Viện Kiểm... Tải Về
Chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Bẩy

Thực hiện Thông báo số 223/TB-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Bẩy, trú tại thôn Đồng Điều 7, xã Tân Trung. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: Tải Về
Chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Phùng Văn Nhiên

Thực hiện Thông báo số 234/TB-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Phùng Văn Nhiên, trú tại   Tải Về
Về việc không xem xét, giải quyết đơn của công dân Nguyễn Văn Quán

Căn cứ Công văn số 3420/UBND-TCD ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quán, trú tại khu Nguộn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên khiếu nại Quyết định số 01-CT ngày 18/6/1997 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc cho ông thôi hưởng chế độ trợ cấp một lần;... Tải Về
Thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại

 Thực hiện Thông báo số 289/TB-UBND ngày 09/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại đối với vụ việc của ông Nguyễn Thành Thiệu, trú tại khu Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: Tải Về
Trang    1   2  
Thông tin hữu ích