Sâm nam núi Dành.

 Sâm nam, vốn dĩ ở vùng Đông Bắc xưa không thiếu và gồm khá nhiều loại. Sâm 3 lá, 5 lá, củ dài, củ tròn. Lại có loại ngọt loại đắng. Trong các loại sâm nam phân bố ở vùng Đông Bắc, sâm nam núi Dành có lẽ là tốt nhất và được nhắc đến nhiều nhất, không chỉ trong dân gian mà còn đi vào sử sách,...
Thông tin hữu ích