Văn bản

 Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2019

Số ký hiệu: Kế hoạch số 192/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện
Năm: 2018
Ngày ký: 29/11/2018
Ngày cập nhật: 05/12/2018
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
Ký hiệu VB Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch số 155/KH-UBND 05/12/2018 UBND Huyện  Kế hoạch tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý các Trường THCS huyện năm 2018
Kế hoạch số 75/KH-UBND 05/11/2018 UBND Huyện  Kế hoạch hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cổ giới năm 2018
Kế hoạch số 167/KH-HĐNVQS 24/10/2018 UBND Huyện  Kế hoạch tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Kế hoạch số 70/KH-UBND 11/10/2018 UBND Huyện   Triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019
Kế hoạch số 68/KH-UBND 09/10/2018 UBND Huyện  Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên chức của huyện
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 10/10/2018 UBND Huyện  QĐ bãi bỏ quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND huyện Tân Yên quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện
Kế hoạch số 66/Kh-UBND 20/09/2018 UBND Huyện  Kế hoạch lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện năm 2018-2019
Kế hoạch số 65/KH-UBND 20/09/2018 UBND Huyện  Kế hoạch thực hiện " Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 "
Quyết đinh 902/QĐ-UBND 22/08/2018 UBND Huyện Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2017
Kế hoạch số 58/KH-UBND 30/08/2018 UBND Huyện  Kế hoạch tổ chức tọa đàm về thực hiện các tiêu chí văn hóa, thông tin ( 06,08 và 16 ) trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM
Báo cáo 205/BC-UBND 29/08/2018 UBND Huyện  Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện đề án số 88/ĐA-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Tân Yên V/v nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch số 56/KH-UBND 15/08/2018 UBND Huyện  Kế hoạch thực hiện đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện và chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp dỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn
Quyết định 3103/QĐ-UBND 16/08/2018 UBND Huyện Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện
Kế hoạch số 96/KH-UBND 10/08/2018 UBND Huyện  Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Lữ Vân xã Phúc Sơn
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 30/07/2018 UBND Huyện  Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND&UBND huyện
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 30/07/2018 UBND Huyện  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tư pháp huyện
Thông tin hữu ích