Văn bản

 Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Ban thường vụ huyện ủy năm 2019

Số ký hiệu: kế hoạch số 79-KH/HU
Cơ quan ban hành: Huyện ủy
Năm: 2019
Ngày ký: 10/01/2019
Ngày cập nhật: 15/01/2019
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
Ký hiệu VB Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Nghị quyết số 83-NQ/HU 28/12/2018 Huyện ủy  Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Kế hoạch số 71-KH/HU 21/03/2018 Huyện ủy  Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Tân Yên
Kế hoạch số 20-KH/HU 20/03/2018 Huyện ủy  Kế hoạch sơ kết 2 năm Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch số 69-KH/HU 09/03/2018 Huyện ủy  Kế hoạch bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính chi cho cán bộ đảng viên ở cơ sở năm 2018
Kế hoạch số 68-KH/HU 01/03/2018 Huyện ủy  Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân năm 2018
Kế hoạch số 63-KH/HU 23/01/2018 Huyện ủy  Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Kế hoạch số 65-KH/HU 24/01/2018 Huyện ủy  Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2018
Quyết định số 525-QĐ/HU 16/11/2017 Huyện ủy  Quyết định công bố danh sách người có nghĩa vụ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và hình thức công khai (năm 2017)
Kế hoạch số 58-KH/HU 07/08/2017 Huyện ủy  Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương, khen thương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện
Số 56-KH/HU 07/07/2017 Huyện ủy  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào" năm 2017
Số 144/QĐ-HU 09/03/2016 Huyện ủy  Ban hành Qui chế phối hợp giữa Ban TG và các cơ quan trong Khối Khoa giáo tuyên truyền Số 144/
Số 135/KH-HU 17/06/2015 Huyện ủy  Tổ chức nghiên cứu, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI
Số 126-KH/HU 24/01/2015 Huyện ủy  Kế hoạch biên soạn và phát hành cuốn sách Người tốt việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số 01/KH-BBT- BS 17/01/2015 Huyện ủy  Kế hoạch biên tập, biên soạn bản tin huyện Tân Yên 
Số 122-KH/HU 08/01/2015 Huyện ủy  Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của cấp ủy huyện Tân Yên năm 2015 
Số 09/HD- HU 26/12/2014 Huyện ủy  Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm .............
Thông tin hữu ích