Chủ nhật, 24/03/2019

Trung tâm DS - KHHGĐ

Trung tâm DS - KHHGĐ(30/03/2015)

 - Điện thoại: 0204 3878 836  - Email: ttdstanyen_ccds@bacgiang.gov.vn

Trạm Khuyến nông

Trạm Khuyến nông (14/11/2014)

 1. Giới thiệu chung - Tên đơn vị: Trạm Khuyến nông huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878 954 - Email: khuyennong_tanyen@bacgiang.gov.vn

Văn phòng HĐND và UBND

Văn phòng HĐND và UBND (14/11/2014)

 Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204 3878267

Phòng Y tế

Phòng Y tế(11/10/2014)

  Tên đơn vị:  Phòng Y tế huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 678 824 - Email:phongyt_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ cơ quan: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. ...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo(01/10/2014)

I- Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878440 - Email:phongdgdt_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Cao Thượng, huyện Tân...

Trung tâm Văn hoá - thể thao

Trung tâm Văn hoá - thể thao(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878270 - Email: trungtamvhtt_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám,...

 Ban quản lý dự án xây dựng

Ban quản lý dự án xây dựng(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung - Tên cơ quan: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tân Yên - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Điện thoại: 0204 3 878255. -...

Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường

Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường(01/10/2014)

Lãnh đạo quản lý:  Đội trưởng: Hoàng Thế Vĩ   Điện thoại: 0989133235   Đội phó: Nguyễn Thị Cẩm Vân  , Điện thoại: 0972153413 1.Giới thiệu chung:  Đội Quản lý trật tự giao...

Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp

Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tân Yên. - Điện thoại: 02043 505 366 - Email:ttptquydat_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị...

Đài truyền thanh

Đài truyền thanh(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Đài Truyền thanh huyện Tân Yên. - Điện thoại : 0204 3505379 - Email: daitruyenthanh_tanyen@bacgiang.gov.vn ...

Thanh Tra

Thanh Tra(30/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Thanh tra huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878347 - Email: thanhtra_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường(30/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên - Điện thoại: 0204 3533 733 - Email: phongtnmt_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn...

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch(30/09/2014)

1- Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên. - Điện thoại cơ quan: 0204 3878.225 - Email: phongtckh_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Mới, thị...

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng(30/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên. - Điện thoại:0204.3878.215 - Email: phongct_tanyen@bacgiang.gov.vn ...

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(30/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3578 647. - Email: phongnn_tanyen@bacgiang.gov.vn ...

Phòng Văn Hoá - Thông tin

Phòng Văn Hoá - Thông tin (30/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Văn hoá -Thông tin huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878355. - Email: phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị...

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ(29/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Nội vụ huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3578 217. - Email: phongnv_tanyen@bacgiang.gov.vn. - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân...

 Phòng Lao động TB - Xã hội

Phòng Lao động TB - Xã hội(29/09/2014)

1 - Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204.3878274  - Email: pldtbxh2_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Thị trấn Cao...

Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp(29/09/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878425 - Email: phongtp_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị trấn Cao...

Xã Việt Lập

Xã Việt Lập (12/10/2014)

Việt Lập được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 1946. Là xã miền núi nằm ở phía Đông nam huyện Tân Yên. Phía Tây giáp xã Cao Xá, phía Đông giáp xã Liên Chung, phía Nam giáp xã Quế Nham, xã Ngọc Lý,...

Xã Nhã Nam

Xã Nhã Nam(12/10/2014)

Xã Nhã Nam là xã miền núi của huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm huyện 7km về phía Bắc theo tỉnh lộ 398 (tỉnh Bắc Giang thuộc vùng trung du miền núi phía bắc). Toàn xã có 12 thôn với 1381...

Xã Hợp Đức

Xã Hợp Đức(12/10/2014)

Hợp Đức là xã miền núi của huyện Tân Yên, nằm ở phía Đông trung tâm huyện, cách trung tâm huyện 4km theo tỉnh lộ 295, với tổng diện tích tự nhiên là 924.72 ha. Địa giới hành chính xã được xác định...

Xã Liên Chung

Xã Liên Chung(11/10/2014)

I- GIỚI THIỆU CHUNG: Sau cách mạng tháng 8/1945 xã Hoà Bình được thành lập đến 5/ 1973 Trụ sở UBND đóng tại: Đồi Cống Chuông – thôn Sấu – xã Hoà Bình. Từ tháng 5/1973 đến nay được tỉnh và chính...

Xã Quế Nham

Xã Quế Nham(11/10/2014)

Quế Nham là xã miền núi nằm cuối huyện Tân Yên, có tỉnh lộ 398 chạy qua nối liền từ huyện về thành phố Bắc Giang. Là đầu mối giao lưu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc...

Xã Cao Xá

Xã Cao Xá(11/10/2014)

Cao Xá là một xã miền núi nằm ở phía tây huyện lỵ Tân Yên. Phía Đông giáp với thị trấn Cao Thượng. Phía Tây giáp xã Ngọc Châu. Phía Nam giáp Xã Ngọc Lý. Phía Bắc giáp xã An Dương.  

Xã Việt Ngọc

Xã Việt Ngọc(11/10/2014)

Việt Ngọc là xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Tân Yên. Phía Đông giáp xã Song Vân, Ngọc Vân huyện Tân Yên. Phía Tây giáp xã Ngọc Sơn, Hoàng Thanh huyện Hiệp Hòa. Phía Nam giáp xã Lương Phong huyện...

Xã Lan Giới

Xã Lan Giới(11/10/2014)

Lan Giới là một xã miền núi nằm ở phía Tây bắc của huyện Tân Yên, cách trung tâm huyện 12 km. Phía Đông giáp xã An Thượng (huyện Yên Thế), phía Tây giáp xã Tân Đức (Phú Bình, Thái Nguyên), phía Nam...

Xã Ngọc Châu

Xã Ngọc Châu(11/10/2014)

Ngọc Châu là một xã miền núi thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nằm cách trung tâm huyện thị trấn Cao Thượng khoảng 4 km về phía Tây. Ngọc Châu nằm về phía Tây Nam của huyện, là xã miền núi...

Xã An Dương

Xã An Dương(11/10/2014)

Đặc điểm tình hình: Xã An Dương nằm ở phía tây bắc, cách trung tâm huyện lỵ Tân Yên khoảng 6 km. Tổng diện tích tự nhiên là 1.148,49 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp là 725,28 ha, đất rừng...

Xã Liên Sơn

Xã Liên Sơn(11/10/2014)

- Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân xã Liên Sơn. - Địa điểm trụ sở chính: xã Liên Sơn. - Vị trí địa lý nằm ở phía tây bắc huyện, giữa hai thị trấn Cao Thượng và thị trấn Nhã Nam có trục đường tỉnh lộ...

Xã Quang Tiến

Xã Quang Tiến(11/10/2014)

Diện tích tự nhiên và vị trí địa lý của xã: -Tổng diện tích tự nhiên là : 582,42 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản là 367,40ha. Tổng số hộ là 1.430 hộ, số nhân khẩu là...

Xã Ngọc Thiện

Xã Ngọc Thiện(11/10/2014)

Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Thiện - huyện Tân Yên. Địa điểm trụ sở: Thôn Tân Lập 1 - Ngọc Thiện - Tân Yên. Quá trình thành lập: Đầu năm 1947 số lượng đảng viên được kết nạp tại chi bộ xã...

Xã Ngọc Vân

Xã Ngọc Vân(11/10/2014)

Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Vân - huyện Tân Yên. Địa điểm trụ sở: Nằm trên 2 thôn Đồng Khanh và Đồng Trống Quá trình thành lập:  

Xã Song Vân

Xã Song Vân(11/10/2014)

Song Vân là xã miền núi cách trung tâm huyện Tân Yên 7 km về phía Tây. Tiếp giáp với xã Lam Cốt về phía Bắc, phía Đông giáp xã Ngọc Châu, phía Tây giáp xã Việt Ngọc, phía nam giáp 2 xã: Ngọc Thiện...

Xã Lam Cốt

Xã Lam Cốt(11/10/2014)

1. Một số kết quả về kinh tế Năm 2005 Lam Cốt là một xã nông nghiệp thuần tuý với nông nghiệp chiếm 80%, song dước sự lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ,

Xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn(11/10/2014)

Trụ sở UBND xã đóng tại thôn Đài Sơn xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc giang. Từ thế kỷ thứ XIX, Phúc Sơn đã được hình thành với các làng Lý Cốt, Lữ Vân, làng Cảm, hợp thành xã Lãn Quật tổng...

Xã Đại Hóa

Xã Đại Hóa(11/10/2014)

Đại Hoá là xã miền núi, nằm phía tây bắc huyện Tân Yên, cách trung tâm huyện 13 km. Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND, UBND nằm trên Tỉnh lộ 294. Trên địa bàn có đường liên xã đi Lam Cốt -Tân Yên;...

Xã Tân Trung

Xã Tân Trung(11/10/2014)

* Địa chỉ trụ sở: Dốc Đanh - Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang. * Điện thoại: 0204.3879.006 * Email: tantrung_tanyen@bacgiang.gov.vn  

Xã Phúc Hòa

Xã Phúc Hòa(11/10/2014)

Xã Phúc Hoà được thành lập tháng 3 năm 1946, Uỷ ban Hành chính xã lúc đó được thành lập ngày 12/3/1946. Từ đó cho đến năm 1957 xã thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Từ năm 1957, xã thuộc huyện...

Xã Ngọc Lý

Xã Ngọc Lý(11/10/2014)

Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Lý - huyện Tân Yên. Địa điểm trụ sở: Thôn Làng Đồng - Ngọc Lý - Tân Yên - Bắc Giang.  

Thị trấn Cao Thượng

Thị trấn Cao Thượng (01/10/2014)

Thị trấn Cao Thượng nằm ở Trung tâm huyện Tân Yên. Phía Đông giáp xã Phúc Hòa, phía Bắc giáp xã Liên Sơn, phía Nam giáp xã Cao Thượng, phía Tây giáp xã Cao Xá. Thuộc vùng Trung du, đồng ruộng xen...

Thị trấn Nhã Nam

Thị trấn Nhã Nam (01/10/2014)

Thị trấn Nhã Nam có tổng diện tích đất tự nhiên 127,16 ha, dân số 3.217 người với trên 800 hộ nằm ở 6 tổ dân  phố. Là Phủ Yên Thế xưa, thị trấn có đường tỉnh lộ 398 (Bắc Giang đi Yên Thế), tỉnh...

Xã Cao Thượng

Xã Cao Thượng (01/10/2014)

Giới thiệu chung: Cao Thượng là xã miền núi nằm sát trung tâm huyện Tân Yên với tổng diện tích 687,38 ha, trong đó đất canh tác 437,98 ha. Địa hình chia làm 2 khu vực, vùng đồng chiêm trũng và...

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc(01/10/2014)

I. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3.878.364 - 02043.878.354 - Email:ubmttq_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Liên cơ...

 Hội liên hiệp Phụ nữ

Hội liên hiệp Phụ nữ(01/10/2014)

1 - Giới thiệu chung : -Tên đầy đủ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên. - Điện   thoại: 0204 3878 429. - Email: hlhpn_tanyen@bacgiang.gov.vn ...

Hội nông dân

Hội nông dân(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Hội nông dân huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204.3878362 - Email:hoinongdan_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, thị...

 Hội Cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung. -Tên đơn vị: Hội cựu chiến binh huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878435 - Email: hoiccb_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, thị trấn Cao...

Huyện đoàn

Huyện đoàn(01/10/2014)

I. Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Huyện Đoàn Tân Yên - Điện thoại: 0204 3878 246 - Email: hd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở: Nhà Liên cơ quan thị trấn Cao Thượng, huyện Tân...

Liên đoàn lao động

Liên đoàn lao động(01/10/2014)

I - Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878768 - Emai: liendoanld_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở làm việc: Tầng II, nhà liên...

Chi nhánh vật tư KTNN

Chi nhánh vật tư KTNN (29/01/2015)

 Điện thoại thường trực: 0204 3878 224

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi. (29/01/2015)

 Điện thoại thường trực: 0204 3878 247 email: thuynongty@Qgmail.com

Trường Trung cấp Biên phòng

Trường Trung cấp Biên phòng(29/01/2015)

Địa chỉ: Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên Điện thoại thường trực: 0204 878265 Email:   

Chi nhánh Lương thực

Chi nhánh Lương thực(29/01/2015)

 Điện thoại thường trực: 6 263 322 email: luongthuctanyen@gmail.com

Trường Cao đẳng NGô Gia Tự Bắc Giang

Trường Cao đẳng NGô Gia Tự Bắc Giang (29/01/2015)

1. Giới thiệu  Địa chỉ: Điếm Tổng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên    Điện thoại thường trực: 3520 587. email: cdngogiatu@bacgiang.edu.vn

Điện lực Tân Yên

Điện lực Tân Yên (29/01/2015)

Địa chỉ: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  Điện thoại thường trực: 0204 3878243 Email: dlty_vt@bacgiang.gov.vn 

Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân (29/01/2015)

 Toà án Nhân dân.  Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Điện thoại thường trực: 02043.878242. Email: tanyen.bacgiang@toaan.gov.vn

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật(13/10/2014)

Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, phố Mới thị trấn Cao thượng Điện thoại: 0204 3878 788 Email: trambvtvty@gmail.com  

Trung tâm DS - KHHGĐ

Trung tâm DS - KHHGĐ(12/10/2014)

- Điện Thoại: 0240 3878 264 - Email: ttdstanyen_ccds@bacgiang.gov.vn  

Trạm Chăn nuôi và Thú y

Trạm Chăn nuôi và Thú y(12/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878 268 - Email: tramthuytanyen@gmail.com  

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên

Trung tâm Y tế huyện Tân Yên(12/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878249 - Email: ttytduphong_tanyen@bacgiang.gov.vn.  

Đội Quản lý thị trường số 9

Đội Quản lý thị trường số 9(12/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878489 - Emal: qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa

Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa(12/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878230  - Email: vt_cckl_tanviethoa@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu Đồi Đỏ - TT Cao Thượng - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang.  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai(01/10/2014)

1. Giới thiệu chung - Tên đơn vi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3678881 - Email: vpdkqsdd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Cao...

Công an huyện Tân Yên

Công an huyện Tân Yên (01/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878205 - Fax 024 3878530 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị Trần Xuân Hoàn - Trưởng CA ĐT:...

Viện kiểm sát Nhân dân huyện Tân Yên

Viện kiểm sát Nhân dân huyện Tân Yên (01/10/2014)

- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị:  Lê Đình Tuấn -  Viện trưởng  Điện thoại : 0943833778  Dương Đức Thanh -  ...

 Ban chi huy Quân sự huyện Tân Yên

Ban chi huy Quân sự huyện Tân Yên (01/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3.878.206 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Hoàng Văn Giáo – Chỉ huy trưởng ĐT: 0912.317.467...

Chi cục Thống kê huyện Tân Yên

Chi cục Thống kê huyện Tân Yên (01/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3878309 - Email: tktanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang. - Lãnh đạo đơn vị:  Ngô Thị Vinh -  Chi cục trưởng ...

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 02o4 3878290 - Email: tanyen.bgg@moj.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Băc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Giáp Văn Bền – Chi...

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 0204 3878639 - Địa chỉ: Phố Mới - thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Tiến Trung -  Giám đốc Điện thoại:  ...

Chi cục Thuế Tân Yên

Chi cục Thuế Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 0204 3878233 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Quang Thanh -  Chi cục trưởng Điện thoại: 091297986 ...

Ngân hàng chính sách xã hội .

Ngân hàng chính sách xã hội .(01/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3578 992 - Fax: 0204 3578 992. - Email: vbsptanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Vũ...

Ngân hàng NN và PTNT huyện Tân Yên

Ngân hàng NN và PTNT huyện Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 0204 3878212 - Fax: (0204)3878499 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị:  - Giám đốc Dương Thị Yến -    Phó...

Trung tâm Viễn thông Tân Yên

Trung tâm Viễn thông Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 0204 3678998 - Fax: 0204 3578900 - Email: giamdocttvt_tanyen@vnpt.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị:...

Bưu điện huyện Tân Yên

Bưu điện huyện Tân Yên (01/10/2014)

 - Điện thoại: 0204 3878306 - Email: tanyen.bacgiang.vnpost.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: + Đ/c Hoàng...

Bệnh viện Đa khoa Tân Yên

Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (01/10/2014)

Điện thoại: 0204 3878 022. - Email: bvdakhoa_tanyen@bacgiang.gov.vn. - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Văn Bình -  ...

Trung tâm dậy nghề Bình Minh

Trung tâm dậy nghề Bình Minh(25/10/2014)

Trung tâm dậy nghề tư thục Bình Minh. Địa chỉ:Thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, huyện Tân Yên.

THPT Tân Yên 2

THPT Tân Yên 2(07/10/2014)

http://thpt-tanyenso2-bacgiang.edu.vn/

Trường THPT Nhã Nam

Trường THPT Nhã Nam (07/10/2014)

- Điện thoại: 0204 3879730 hoặc 0204 3879345. - Email: thptnhanam@bacgiang.edu.vn - Địa chỉ: Thị Trấn Nhã Nam - huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang.  

Trường THPT Tân Yên số 1

Trường THPT Tân Yên số 1 (01/10/2014)

 - Điện thoại: 0204 3 878 252 - Email: thpttanyen1@bacgiang.edu.vn - Website: http://thpt-tanyenso1-bacgiang.edu.vn - Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ...

CÔNG AN CÔNG AN

Ngày đăng: 01/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878205 - Fax 024 3878530 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị Trần Xuân Hoàn - Trưởng CA ĐT: 0915153398 Thân Văn Hải - Phó... Xem tiếp

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Ngày đăng: 01/10/2014
- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị:  Lê Đình Tuấn -  Viện trưởng  Điện thoại : 0943833778  Dương Đức Thanh -  Phó Viện trưởng  Điện thoại:... Xem tiếp

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Ngày đăng: 01/10/2014
- Điện thoại: 0204 3.878.206 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Hoàng Văn Giáo – Chỉ huy trưởng ĐT: 0912.317.467  - 0986.637.991 Nguyễn Thế... Xem tiếp

CHI CỤC THỐNG KÊ CHI CỤC THỐNG KÊ

Ngày đăng: 01/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878309 - Email: tktanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang. - Lãnh đạo đơn vị:  Ngô Thị Vinh -  Chi cục trưởng Điện thoại... Xem tiếp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 02o4 3878290 - Email: tanyen.bgg@moj.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Băc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Giáp Văn Bền – Chi cục trưởng Điện... Xem tiếp

HỘI CỰU CHIẾN BINH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Ngày đăng: 01/10/2014
1. Giới thiệu chung. -Tên đơn vị: Hội cựu chiến binh huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878435 - Email: hoiccb_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân... Xem tiếp

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 0204 3878639 - Địa chỉ: Phố Mới - thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Tiến Trung -  Giám đốc Điện thoại:  0934.298.626... Xem tiếp

CHI CỤC THUẾ CHI CỤC THUẾ

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 0204 3878233 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Quang Thanh -  Chi cục trưởng Điện thoại: 091297986 Email:quangthanh308@gmail.com;... Xem tiếp

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày đăng: 01/10/2014
- Điện thoại: 0204 3578 992 - Fax: 0204 3578 992. - Email: vbsptanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Vũ Minh Tâm -  Giám đốc... Xem tiếp

NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 0204 3878212 - Fax: (0204)3878499 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị:  - Giám đốc Dương Thị Yến -    Phó giám đốc Điện thoại: 0983.752.249... Xem tiếp

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 0204 3678998 - Fax: 0204 3578900 - Email: giamdocttvt_tanyen@vnpt.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: + Đ/c Nguyễn... Xem tiếp

BƯU ĐIỆN BƯU ĐIỆN

Ngày đăng: 01/10/2014
 - Điện thoại: 0204 3878306 - Email: tanyen.bacgiang.vnpost.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: + Đ/c Hoàng Văn Hải - Giám đốc.... Xem tiếp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Ngày đăng: 01/10/2014
Điện thoại: 0204 3878 022. - Email: bvdakhoa_tanyen@bacgiang.gov.vn. - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Văn Bình -  Giám đốc Điện thoại: 0 9... Xem tiếp

TRUNG TÂM DS - KHHGĐ TRUNG TÂM DS - KHHGĐ

Ngày đăng: 12/10/2014
- Điện Thoại: 0240 3878 264 - Email: ttdstanyen_ccds@bacgiang.gov.vn   Xem tiếp

TRUNG TÂM Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ

Ngày đăng: 12/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878249 - Email: ttytduphong_tanyen@bacgiang.gov.vn.   Xem tiếp

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 9 ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 9

Ngày đăng: 12/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878489 - Emal: qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   Xem tiếp

TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày đăng: 13/10/2014
Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, phố Mới thị trấn Cao thượng Điện thoại: 0204 3878 788 Email: trambvtvty@gmail.com   Xem tiếp

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

Ngày đăng: 12/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878 268 - Email: tramthuytanyen@gmail.com   Xem tiếp

HẠT KIỂM LÂM TÂN - VIỆT - HÒA HẠT KIỂM LÂM TÂN - VIỆT - HÒA

Ngày đăng: 12/10/2014
- Điện thoại: 0204 3878230  - Email: vt_cckl_tanviethoa@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu Đồi Đỏ - TT Cao Thượng - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang.   Xem tiếp

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Ngày đăng: 01/10/2014
1. Giới thiệu chung - Tên đơn vi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3678881 - Email: vpdkqsdd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Cao Thượng, huyện Tân... Xem tiếp

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh