Thứ tư, 20/03/2019

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tệp tin
1 256/CV-UBND Công bố công khai quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh BG UBND Huyện 20/03/2019
2 24/SY-VP Sao y số 101/SNgV-LS V/v thực hiện quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức trên địa bàn UBND Huyện 20/03/2019
3 1051/QĐ-UBND Bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo, phân công đơn vị phụ trách công tác DS-KHHGĐ UBND Huyện 18/03/2019
4 23/SL-VP Sao lục số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC UBND Huyện 15/03/2019
5 38/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quyết định số 1437/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án chăm sóc vì sự nghiệp phát triển toàn diện trẻ em UBND Huyện 15/03/2019
6 22/SL-VP Sao lục số 16/NQ-CP nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019 UBND Huyện 14/03/2019
7 242/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, định hướng phát triển theo ngành, lĩnh vực phụ trách UBND Huyện 14/03/2019
8 1232-CV/HU Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Huyện ủy 12/03/2019
9 229/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH quý I năm 2019 UBND Huyện 12/03/2019
10 1236-CV/HU Tăng cường xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Huyện ủy 11/03/2019
11 966/QĐ-UBND Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn năm 2019 UBND Huyện 08/03/2019
12 281/UBND-KTHT Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí UBND Huyện 06/03/2019
13 34/BCĐ-CTĐ Lựa chọn các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu đề nghị tôn vinh UBND Huyện 06/03/2019

Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 02/06/2016
Ngày đăng: 16/01/2014
Nội dung xem tại đây Xem tiếp
Ngày đăng: 25/09/2013
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN TÂN YÊN Xem tiếp
Ngày đăng: 25/09/2013
HĐND huyện Tân Yên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐOÀN GIÁM SÁT Xem tiếp

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh