Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Điện lực Tân Yên

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Địa chỉ: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  Điện thoại thường trực: 0204 3878243 Email: dlty_vt@bacgiang.gov.vn 

1. Giới thiệu

Địa chỉ: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại thường trực: 0204 3878243

 Email: dlty_vt@bacgiang.gov.vn 

Phùng Tiến Thảo- Giám đốc

Điện thoại: 0963 877459

- Nguyễn Hữu Bách - Phó giám đốc

  Điện thoại:0962022017

- Đoàn Công Hồng - Phó giám đốc

  Điện thoại: 0962626666

2. Chức năng, nhiệm vụ


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh