Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Đội Quản lý thị trường số 9

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
- Điện thoại: 0204 3878489 - Emal: qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

- Điện thoại: 0204 3878489
- Emal: qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
- Lãnh đạo đơn vị:

Hoàng Văn Thao – Đội trưởng

Điện thoại: 0913 596 162

Chu Cao Thái – Phó Đội trưởng

Điện thoại: 0982 099 467

Nguyễn Duy Chiến - Phó Đội trưởng

 Điện thoại: 0913 596 087

 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh