Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Chi cục Thống kê huyện Tân Yên

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
- Điện thoại: 0204 3878309 - Email: tktanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang. - Lãnh đạo đơn vị:  Ngô Thị Vinh -  Chi cục trưởng Điện thoại : 0917389286 Hoàng Văn Hiến -  Phó Chi cục trưởng Điện thoại: 0987548599 

- Điện thoại: 0204 3878309
- Email: tktanyen@gmail.com
- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang.
- Lãnh đạo đơn vị:

 Ngô Thị Vinh - Chi cục trưởng

Điện thoại : 0917389286

Hoàng Văn Hiến - Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0987548599 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh