Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Tân Yên: Tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt trên 80%

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Tại thời điểm này, tại huyện Tân Yên ước tính trên 80% trong tổng 1300 ha vải sớm đã ra hoa.

Diện tích vải sớm Tân Yên ra hoa mạnh ở những vườn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật khoanh cành và chăm sóc đúng quý trình. Hiện nay hoa đực đã nở báo và khoảng 10 ngày tới lứa hoa cái đầu tiên sẽ nở. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân cần chăm sóc đúng kỹ thuật, điều tiết lượng, nước tưới hợp lý nhất là ở giai đoạn tới khi hoa thành quả. Vụ này, theo người dân vùng vải do vải sớm ra hoa đúng vào thời điểm thời tiết ấm áp, ít mưa nên hoa vải vươn ngắn hơn so với năm trước, sản lượng vải có thể giảm, nhưng bù lại diện tích vải cho thu hoạch tăng nên sản lượng không giảm. Năm 2018 Tân Yên thu trên 15 nghìn tấn vải quả.

Châu Giang, Phương Thảo


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh